Oppgradering Narvik kino

Oppdrag:
- Prosjektledelse
- Byggeledelse
- SHA-koordinator

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA har vært engasjert som prosjektleder og byggeleder for Narvik kommune, enhet eiendomsforvaltning i forbindelse med investeringsprosjektet med oppgradering av Narvik kino.

Det var utskifting av kinostoler i begge kinosaler, nye ventilasjonsaggregater, og evt. utskifting av heis og belysningsanlegg.

INDIRA er takknemlig for tilliten og er stolt av å ha bidratt med sin kompetanse til det beste for Narvik kommune.

OPPDRAGSGIVER: Narvik kommune

PERIODE: 2018 – 2019