Vindkraftverk Raudfjell og Kvitfjell

Oppdrag:
- Byggherreombud
- Byggeledelse
- Prosjektledelse

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA har vært engasjert som Byggherrens representant i Tromsø, Prosjektleder/ byggeleder for tilstøtende prosjekter samt ansvarlig for vannprøveprogram. Vi bistår også i driftsfasen.

INDIRA er takknemlig for tilliten. Vi har involvert vår kompetanse til det beste for prosjektet.
Det er bygget to vindkraftverk, Raudfjell og Kvitfjell, med til sammen 67 turbiner, 3 trafoer og 45km internveier. I tillegg er det bygget en ny kai i Nordfjordbotn og vannverk med vannbehandling i Buvika.

OPPDRAGSGIVER: Tromsø Vind AS

PERIODE: 2017 – 2019
BYGGEKOSTNAD: C 3,5 MRD