Lofoten Brygge

Oppdrag:
- Prosjektledelse
- Byggherreombud
- Byggeledelse
- SHA KU

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA har vært engasjert som prosjekt- og byggeleder av Cetho Eiendom AS for prosjektet Lofoten Brygge i Svolvær

Prosjektet er bygg i fem etasjer med 14 selveierleiligheter, 1 næringsdel og parkeringskjeller ved havnepromenaden i Svolvær.

INDIRA er takknemlig for tilliten og stolt av å ha deltatt på prosjektet til det beste for Cetho Eiendom AS. 

For mer info se: https://www.cethoeiendom.no/lofotenbrygge

OPPDRAGSGIVER: Cetho Eiendom AS

PERIODE: 2018 – 2021

BYGGEKOSTNAD: ca. NOK 90 mill. inkl MVA