Fakturainfo

Elektronisk fakturering til INDIRA AS.

INDIRA AS ønsker elektronisk mottak av fakturaer, fortrinnsvis via EHF.

   

Vi er registrert i ELMA-registeret. Vårt organisasjonsnummer er 912 270 440.

Alternativt mottar vi fakturaer i pdf.-format pr. e-post til: indira@faktura.poweroffice.net
NB: kun 1. stk. vedlegg

Alle fakturaer merkes med prosjektnummer og bestiller.

Faktura stiles til:

INDIRA AS
Postboks 35
8501 Narvik

 

Om noe er uklart, ta kontakt med økonomi- og administrasjonssjef Ragnhild Stjernstrøm, ragnhild@indira.no eller mobil 906 04 536.