Om oss

INDIRA skal skape merverdi for våre kunder gjennom uavhengig rådgivning innenfor våre fagfelt. Her kan du lese om vår historikk, forretningsidé og kvalitetsmål.

Historikk

INDIRA ble startet opp høsten 2013 som et samarbeid mellom sivilingeniørene Terje Ingebrigtsen og Trond Mikaelsen. Begge har lang erfaring innenfor bygge- og anleggsbransjen, og vi har på denne måten etablert et solid nettverk, hos entreprenører, byggherrer og leverandører.

Vi har gjennom målrettet arbeid klart å posisjonere oss der vi ønsket, da vi for noen år siden staket ut den strategiske kursen. Vi har også vært veldig heldige og tilegnet oss mange flotte og kunnskapsrike medarbeidere.

Vi deltar i dag, med prosjektadministrasjon, på mange større og mindre prosjekter som pågår i Bodø-, Narvik-, Tromsø,- og Lofotenregionen.

I tillegg er vi med på mange prosjekter hvor vi bidrar med spisskompetanse innen prosjektering byggeteknikk. Vi har gjort tunge investeringer på programsiden, noe som gjør oss både attraktiv og konkurransedyktig.

Det har vært viktig for oss at ansatte føler eierskap til arbeidsplassen og det er derfor hyggelig å kunne gi alle ansatte en mulighet til eierskap i INDIRA. 

Forretningside

INDIRA skal skape merverdi for våre kunder gjennom uavhengig rådgivning innenfor våre fagfelt.


Vi skal være både rådgiver og medspiller gjennom alle faser i prosjektene, og ha sterk fokus på våre kunder slik at kundens behov og forventninger til prosjektgjennomføringen og det endelige bygg/prosjekt blir tilfredsstilt. Våre kunder skal alltid kunne stole på vår lojalitet og at vi ivaretar deres interesser på best mulig måte.

Innenfor våre fagfelt skal vi utvikle vår kompetanse slik at vi blir attraktive samarbeidspartene på hvilket som helst tidspunkt I prosjektene og for hvilket som helst oppdrag og type bygg eller anleggsprosjekt.

Dette gjelder bl.a. innenfor:

 • Prosjektadministrasjon
 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektering
 • Byggeledelse
 • Byggherreombud
 • SHA-ledelse
 • Geoteknikk og Ingeniørgeologi

Kvalitetsmål

 • INDIRA skal legge til rette for et godt, inspirerende og utviklende arbeidsmiljø.
 • INDIRA skal utvikle dyktige, fornøyde og lojale medarbeidere.
 • INDIRA skal aldri gå på akkord med vår integritet og uavhengighet.
 • INDIRA skal være lojale ovenfor våre oppdragsgivere.
 • INDIRA skal sørge for at avtalte kostnadsrammer og tidsfrister holdes.

 • INDIRA skal ivareta alle relevante myndighetskrav under planlegging og gjennomføring av prosjekter.

 • INDIRA skal legge stor vekt på kvalitetsarbeid og kvalitetssikring i prosjektene, og ferdigstille våre bygg og anlegg i samsvar med prosjektforutsetningene og med færrest mulig kvalitetsavvik.

Sentral godkjenning

Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3
Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 2
Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 3

Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3
Kontroll av Brannsikkerhet i tiltaksklasse 2
Kontroll av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3

Godkjenningen er gyldig til 12.09.2025
Vedtaksbrev fra Direktoratet for byggkvalitet