INDIRA Utvikling AS

INDIRA Utvikling AS er en samarbeidspartner i prosjektet med høy kompetanse i alle segmenter av prosjektet.

INDIRA Utvikling AS skal være en medeier i prosjekt.

INDIRA Utvikling AS tar hånd om prosjektet fra A til Å.
Vi skal delta aktivt i alle faser fra idè til prosjektgjennomføring. Videre kan vi bidra med kjøp av eiendom, skaffe leietagere og evt salg til investor.

INDIRA Utvikling AS kan også ivareta drift av eiendommer som er utviklet og bygget i egenregi.

INDIRA Utvikling AS er et datterselskap av INDIRA AS med avdelinger i Narvik, Bodø, Svolvær, Indre Troms og Tromsø.  
  

Daglig leder INDIRA Utvikling AS: Roger Pettersen, mobil 465 47 000, e-post: roger@indira.no
Styreleder INDIRA Utvikling AS: Terje Ingebrigtsen, mobil 909 34 337, e-post: terje@indira.no