Tjenester

INDIRA leverer ingeniørtjenester innen byggeledelse, geoteknikk, ingeniørgeologi, prosjektering, prosjekteringsledelse, prosjektledelse, prosjektutvikling. Våre kunder er innenfor EBA-næringen, dvs eiendoms-, bygge- og anleggsnæringen.