Mørkved Handelspark

Oppdrag:
- Geoteknikk

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA er engasjert som geoteknisk rådgiver i prosjekt Mørkved handelspark. Byggherre for prosjektet er Mørkved Handelseiendom AS og prosjektet utføres i samarbeid med Statens Vegvesen og Bodø kommune. Handelsparken skal bli topp moderne med 12 500 m2 fordelt på 3 handelsbygg like sør for riksvei 80 på Mørkved i Bodø kommune.

Som geoteknisk rådgiver har vi bistått prosjektet med geoteknisk prosjektering av byggenes fundamentering og vurdering av områdestabilitet etter NVE veileder 1/2019. Ved vurdering av tillatt bæreevne ble det brukt en beregningsmodell med drenerende masser over kohesjonsmateriale. I oppfølgingen har vi utført kvalitetssikring av fundamenteringsplaner i samarbeid med rådgivende ingeniør byggeteknikk (RIB). Prosjekteringen er utført i tråd med gjeldende Eurokoder og øvrig lovverk.

INDIRA er takknemlig for tilliten og opplevde et godt samarbeid med øvrige aktører i prosjektet. 

 

Oppdragsgiver: Fazenda Utvikling  AS

Periode: 2022 - 2023

Fazenda Utvikling AS
Fazenda Utvikling AS

Relaterte artikler