K10 Nyholmen

Oppdrag:
- Geoteknikk

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA var engasjert som geoteknisk rådgiver for detaljprosjektering av pelefundamentering for to boligblokker i prosjekt K10 Nyholmen i Tromsø. Begge boligblokkene består av totalt 9 etasjer og er fundamentert med stålkjernepeler. Prosjekteringen ble utført i tråd med Eurokode 7 og Peleveiledningen 2019 fra NGF. Arbeidet inkluderte oppfølging av peleentreprenørens arbeider og gjennomgang av peleprotokoller under utførelsen.

INDIRA er takknemlig for tilliten og opplevde et godt samarbeid med resten av prosjekteringsgruppen, peleentreprenør og oppdragsgiver Consto Nord AS. 

 

Oppdragsgiver: Consto Nord AS

Periode: 2022-2023

Total byggekostnad: Ca. 300 MNOK eks. mva.

Consept Eiendom AS
Consto Nord AS

Relaterte artikler