Åsgård studentboliger - rehabilitering

Oppdrag
- Byggherreombud
- SHA KU
- SØK

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA har vært engasjert som byggherreombud, SHA kontrollerende for utførelse og SØKer for oppdragsgiver og byggherre Norges Arktiske Studentsamskipnad.

Åsgård studentboliger er en høyblokk lokalisert i Åsgårdvegen 9 på vestsiden av Tromsøya. Bygget ble oppført i starten av 1970-tallet. Prosjektet omfattet ovennevnte roller i forbindelse med gjennomføring av totalentreprise for rehabilitering av til sammen 118 studenthybler og tilhørende rom. Rehabiliteringen omfattet betongrehabilitering fasade, etterisolering og ny platekledning fasade, forsterkning bæresystem, nye vinduer og utskifting fasadeelementer, etablering av 38 nye baderom inkl tekniske anlegg, sammenslåing av hybler, nye inngangsdører og overflater, asbestsanering m.m.

INDIRA er takknemlig for tilliten og har involvert sin kompetanse til det beste for byggherre og oppdragsgiver.

 

Oppdragsgiver: Norges Arktiske Studentsamskipnad

Periode: 2020-2022

Total byggekostnad: Ca 30 000 000 NOK

Prosjektgruppe