Energisentral med bergvarme - NORD Universitet

OPPDRAG
- Byggherreombud
- SHA KP/KU
- Lønnsomhetsanalyser

PROSJEKTBESKRIVELSE

Statsbygg har fra Nord Universitet fått i oppdrag å etablere energisentral med bergvarme for oppvarming og kjøling. Anlegget integreres mot eksisterende anlegg og det må tas særlig hensyn til et Universitet i drift. Det etableres en samlet energiløsning med jordvarme, varmepumper og kjøle-maskiner, mm. for varme og kjøling av eksisterende bygningsmasse ved Nord universitet, campus Bodø. 

Prosjektet skal hjelpe NORD med å redusere energibruken i bygningsmassen på hele CAMPUS. Bruk av elektrisk energi til oppvarming/kjøling erstattes med energi fra brønnparken. Parken vil få ca. 70 hull a 300-350 m.

Anskaffelsen gjennomføres etter BVP-metoden (Best Value Procurement-metoden) og gjennomføringsfasen etter BVA (Best Value Approach).  Dette prosjektet er en av 3 piloter som Statsbygg for tiden gjennomfører. Metoden tar sikte på å anskaffe en mest mulig kompetent leverandør, som forstår oppdraget, og som selvstendig kan løse oppdraget uten detaljstyring fra byggherren. Kvalitet og kompetanse gis derfor en høyere vekting enn pris i evalueringen av tilbyderne. 

Rammebetingelser:

•        Bygningsmasse fra 5 byggetrinn, 39 000 m2 BTA

•        Tilgjengelige utomhusarealer, 12 000 m2

•        700 ansatte og 7000 studenter

•        Overlapping med annet pågående byggeprosjekt

•        Omkringliggende bolig- og næringsarealer

•        Byggherrens maksimalpris (BMP) 45 MNOK eks. mva.

 

Oppdragsgiver: Statsbygg

Periode: 2022-2023

 

Brønnplan

Relaterte artikler