Leiligheter Sør-Arnøy

Oppdrag:
- Prosjektutvikling
- Byggherreombud
- SHA KU

INDIRA er engasjert som Byggherreombud og SHA-KU

INDIRA er takknemlig for tilliten og vil involvere sin kompetanse til det beste for å planlegge og bygge utleieboliger med ny infrastruktur for ansatte ved lakseslakteriet Salten N950. Boligene utformes i tråd med Husbankens krav til boliger.

Oppdragsgiver: Sørarnøy Bolig AS

Periode: 2022-2023

Total byggekostnad: ca. 40 MNOK

Relaterte artikler