Byggeledelse

Byggelederen er byggherrens representant på byggeplassen. I tillegg til kvalitetskontroll og fremdriftskontroll, er byggelederens viktigste oppgave å sørge for at samspillet mellom de forskjellige aktørene i byggeprosjektet fungerer.

Omfanget av oppdraget vil være avhengig av gjennomføringsmodeller. I delte entrepriser vil en byggeleder ha omfattende oppgaver med framdrifts-koordinering. I en totalentreprise vil byggelederen i hovedsak foreta kvalitetskontroll av entreprenørens prosjektering og utførelse.

Vår erfaring er at prosjekt- og byggeleder bør være fra samme firma. Samhandlingen mellom disse vil være langt enklere, medføre en tidsbesparelse og mindre problemer med ansvarsgrensene. I mindre prosjekter er det naturlig at prosjekt- og byggeleder er samme person.