Breivikelva kraftverk

Oppdrag:
- Byggeledelse
- KU
- SHA koordinator
- Geoteknikk

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA er engasjert av Forte Vannkraft i forbindelse med byggingen Breivikelva kraftverk i Gildeskål kommune med en beregnet årsproduksjon på 9,1 GWh.

INDIRA bistår som stedlig byggeleder, kontrollør av rørgate og SHA-koordinator utførende. Vi er også engasjert som geotekniker i prosjektet.  

INDIRA er takknemlig for tilliten og ser frem til gjennomføring av prosjektet sammen med byggherre og entreprenør.

 

Oppdragsgiver: Forte vannkraft

Periode: 2022-2023

Total Utbyggingskostnad: NOK 48 mill.

Relaterte artikler