Teltleir Cold Respons - Forsvarsbygg

OPPDRAG
- Byggeledelse
- KU

PROSJEKTBESKRIVELSE:

Indira fikk tillitten til å lede byggeprosessen for Forsvarsbygg med å etablere en Teltleir for ca. 2000 soldater til Øvelse Cold Respons. Arbeidet var intensivt, og startet i september 21 med etablering av oppstillingsplasser for telt med strøm/data og VA etableringer og ble rigget ned i oktober 22.

 

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg

Periode: 2021-2022

Total byggekostnad: 60 MNOK

 

Helene Sofie Thorkildsen, Forsvaret.

Relaterte artikler