BREEAM AP

BREEAM Akkreditert Profesjonell (AP)

BREEAM AP bistår prosjekter i å vurdere, lage målsetning og gjennomføre ønsket sertifiseringsnivå innen den anerkjente miljøsertifiseringsordningen BREEAM-NOR.

BREEAM er en miljøsertifiseringsordning som sikrer miljøvennlige bygg med gode kvaliteter for brukere på en ressurseffektiv måte. BREEAM er et ypperlig styringssystem i prosjekter som gir merverdi for byggherre gitt korrekt oppfølging. For å sikre best mulig måloppnåelse på en ressurseffektiv måte anbefaler Indira og BREEAM at det engasjeres en BREEAM AP allerede i «ide-fasen» av et prosjekt.

BREEAM AP kan gjennomføre en «pre-analyse» av prosjekter for å, sammen med byggherre, vurdere om prosjektet skal BREEAM sertifiseres og til hvilket nivå.

Ved besluttet BREEAM sertifisering vil BREEAM AP bistå byggherre og entreprenører i utviklings-, prosjekterings- og gjennomføringsfasen av prosjektet for å sikre måloppnåelsen på en ressurseffektiv måte.

Relaterte artikler