Ansvarlig søker

Når et prosjekt skal gjennomføres og tiltaket er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven, må byggherre engasjere et foretak som kan stå som ansvarlig søker.

29.10.202012:22 Hilde Normark

Ansvarlig søker koordinerer hele byggesaksprosessen fra søknad til ferdigattest og har en rekke oppgaver i den forbindelse.