Lasse Soleng

NARVIK: Ingeniør Bygg- og miljøteknikk. Prosjektadministrasjon

+47 482 35 597

Lasse@indira.no