Roger Pettersen

BODØ/LOFOTEN: Avdelingsleder. Senior sivilingeniør bygg- og anleggsteknikk og MBA. Prosjektadministrasjon

+47 465 47 000

roger@indira.no